VIKINGSUN AB GDPR POLICY

Personuppgiftspolicy enligt GDPR

 

EU-förordningen General Data Protection Regulation(GDPR) ersätter den gamla svenska personupplysningslagen (PUL) fr.o.m. 25/5 2018. 
I korthet innebär det att medborgares och kunders rättigheter stärks samtidigt som myndigheters och våra skyldigheter som företag skärps.

Dina rättigheter i korthet innebär att du kan:

  • Få en kopia av dina personuppgifter
  • Rätta och radera dina personuppgifter
  • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter


Vi värnar om våra kunders integritet

Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas. Som personuppgift räknas personliga mailadresser, personnummer i förekommande fall, t.ex. enskild firma, telefonnummer och övriga uppgifter som är knutna till person.

Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ett gott samarbete. De uppgifter vi har är de uppgifter som du som kund har lämnat till oss samt ev. kreditupplysningar som vi tar från offentliga register.

Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för.

Vår personal får särskild utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras.

Dina personuppgifter sparas så länge vi har dig som kund och enligt bokföringslagen.

Om någon av parterna har valt att avsluta vårt samarbete sparar vi dina uppgifter 1 år efter senaste kontakt, där Vikingsun AB eller du som kund avslutat detsamma. Detta gäller inte vid köp av artiklar med garanti som överstiger 1 år. Där sparar vi uppgifterna så länge som garantin gäller, för att av logiska skäl hantera ärendet.

Om Du önskar kopia på de uppgifter som finns, skall frågan ställas till vår kund- mail, kund@vikingsun.se

 

Vem delar vi dina uppgifter med?

Dina uppgifter delas bara med de aktörer (inom Vikingsun AB) som har behov av dessa.

Dit räknas vårt lager, för att kunna skicka dig de varor du beställt, och ev. säljhjälp vid demonstrationer o dyl. Samma sak gäller vid utskick av vinster vid tävlingar. Givetvis har vår bank o redovisningsbyrå full insyn i vår verksamhet.

Lägg märke till att de enda uppgifter vi delar på detta sättet är enl. kundens kund-kort och de uppgifter som behövs för att kunna utföra uppdraget.

Vi är även enligt svensk lag skyldiga att dela kundens uppgifter, om det finns misstanke om brott, med berörda myndigheter.

Vid övriga ärenden, skall Vikingsun AB alltid inhämta godkännande från den berörda parten innan.

Vid offentliga tävlingar, (t.ex. via Facebook) där motparten deltagit, har Vikingsun AB rätt att offentliggöra uppgifterna efter godkännande från deltagarna.

 

Vad har vi i våra kundregister?

Förutom kundens uppgifter enl. ovan sparar Vikingsun AB alla uppgifter om kundreskontra, ordrar, fakturor och inköp/ leveranser enligt sv. bokföringslag.

 

Dina rättigheter

Du har som kund till Vikingsun AB alltid rätt att få utdrag på de uppgifter vi har.

Du har som kund hos Vikingsun AB rätt att kontrollera o få ev. felaktigheter rättade.

Du har som kund till Vikingsun AB rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.

Du har som kund till Vikingsun AB rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.

 

 

TÄVLINGSPOLICY enligt GDPR

Vikingsun´s Tävlingar på Facebook och övriga sociala media.

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du tävlingsvillkoren. De kontaktuppgifter som samlas in i samband med tävlingen kommer endast att användas för tävlingens genomförande och för informationsändamål. Genom att delta i tävlingen godkänner du att Vikingsun publicerar ditt namn på Vikingsun´s Facebook-sida, Vikingsun´s hemsida och i förekommande fall i de media som har betydelse för tävlingen. Gäller bara i fall av vinst och där det kan ha betydelse.

Dina personuppgifter kommer inte att användas för marknadsföringsändamål. Detta innebär att Vikingsun inte lägger upp deltagare i tävlingar i register, för senare utskick av erbjudanden, kampanjer eller annat som inte har med tävlingen att göra.

 

Standardvy | Byt till Mobil vy